Εισηγήσεις Θεμάτων Δημοτικών Συμβουλίων

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Δημοτικό Συμβούλιο Πέμπτης 1 Φλεβάρη 2018

ΘΕΜΑΤΑΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τήνου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικών ειδών γηπέδων ποδοσφαίρων.
Εισηγητής : Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τήνου και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄φάση) Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 3ο:
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης έργου με τίτλο: «Εξωτερικά έργα ύδρευσης Τ.Κ. Καλλονής Υστερνίων και Πανόρμου από τις πηγές Ζωδεμένης και Λιμοκού Δήμου Τήνου" στο πλαίσιο της πρόσκλησης 3722/04-12-2017 (A/A ΟΠΣ: 2503) «Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος» του άξονα προτεραιότητας 2 – «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιου Αιγαίου» συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000,00 €.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1 - ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κέντρου Σίτισης και παροχής βασικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην Τήνο.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 5ο:
Τροποποίηση της με αριθ. 123/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την παραχώρηση χώρου στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «Παλέτα – Βιδάλης Φραγκίσκος».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή – αναβάθμιση παιδικού Σταθμού Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1 - ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2 - ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση της με αριθμό 196/2017 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικον. έτους 2017.
Εισηγητής : Ε. Κορνάρος


ΘΕΜΑ 8ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στην επιτροπή καθορισμού πολυσύχναστων ή μη παραλιών νήσου Τήνου.
Εισηγητής : Γ. Τζές


ΘΕΜΑ 9ο:
Λήψη απόφασης επί του με αριθ. Πρωτ. 3021/8/851-ζ/15-1-2018 εγγράφου του Αστυνομικού Τμήματος Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 10ο:
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 11ο:
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο:
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου.
Εισηγητής : Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 13ο:
Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, αναφορικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 14ο:
Κατανομή ποσού 18.152,73 € από τους Κ.Α.Π. (δ’ δόση), σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη


ΘΕΜΑ 15ο:
Γνωμοδότηση για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Εκμετάλλευση Λατομείου σχιστολιθικών πλακών σε έκταση εμβαδού 23.614,95 τ.μ. στη θέση «Κουρούπη Τ.Κ. Καλλονής, Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου Δήμου Τήνου της εταιρείας ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΑΓΑΝΕΛΗ Α.Ε.».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2017, και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου».
Εισηγητής : Ε. Κορνάρος
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1 - ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2 - ΕΙΣΗΓΗΣΗ 3 - ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4

0 Σχόλια: