Μελέτη κίνησης ψηφοφόρων

Πως κινήθηκαν οι ψηφοφόροι της Λαϊκής Συσπείρωσης και του Κοινού Τηνίων την Β' Κυριακή - Μια υποθετική ανάλυση

 

Εισαγωγή

Μετά την 25η του Μάη, πολύς λόγος γίνεται για το τι ψήφισαν οι ψηφοφόροι των συνδυασμών ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ΚΟΙΝΟ ΤΗΝΙΩΝ στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. Ο αριθμός τους (566) ήταν οριακά ικανός να ανατρέψει την διαφορά που είχαν οι δύο μονομάχοι στον πρώτο γύρο (474). Στην περίπτωση που οι δύο νέοι συνδυασμοί δεν συμμετείχαν στις δημοτικές εκλογές και ακόμη και αν το 100% των ψηφοφόρων τους αποφάσιζε να ψηφίσει τον συνδυασμό που ήρθε δεύτερος στον πρώτο γύρο, θα τον έφερναν στην πρώτη θέση με μια διαφορά μόλις 92 ψήφων.

Συμπερασματικά η κατάταξη των δύο μονομάχων στον πρώτο γύρο των εκλογών δεν μπορεί να οφείλεται στην συμμετοχή των δύο νέων συνδυασμών. Ας δούμε όμως πως κινήθηκαν τελικά οι 566 αυτοί ψηφοφόροι την δεύτερη Κυριακή των εκλογών. Η μέθοδος που θα ακολουθήσουμε είναι καθαρά μαθηματική – στατιστική και τα αποτελέσματά της μπορούν να εκληφθούν μόνο ως μια προσεγγιστική εικόνα της πραγματικής κίνησης των ψηφοφόρων αυτών.

Μέθοδος

Αρχικά συγκεντρώθηκαν τα αναλυτικά αποτελέσματα ανά εκλογικό κέντρο, για την πρώτη και την δεύτερη Κυριακή των εκλογών. (Τα στοιχεία πάρθηκαν από το ιστολόγιο του Πρωτοδικείου Σύρου)Στην συνέχεια υπολογίστηκε η μεταβολή από την Α' Κυριακή στην Β' Κυριακή για το σύνολο των ψηφοφόρων, για τους ψηφοφόρους του κάθε συνδυασμού αλλά και για τα λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια ανά εκλογικό τμήμα.   Σύμφωνα με τις μεταβολές σε κάθε εκλογικό τμήμα, αυτά χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες και αναλύθηκε η κίνησή των ψηφοφόρων τους ξεχωριστά για το κάθε ένα.

1. Πορτοκαλί εκλογικά τμήματα.
Τα εκλογικά τμήματα όπου ο αριθμός ψήφων του συνδυασμού ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ μειώθηκε ή παρέμεινε σταθερός ενώ αντίθετα αυξήθηκε ο αριθμός των ψήφων του συνδυασμού ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ. (255 και 256 Κάμπου, 264 Στενής, 266 Φαλατάδου και 272 Τήνου)

2. Μπλε εκλογικά τμήματα.
Τα εκλογικά τμήματα όπου αυξήθηκε ο αριθμός των ψηφοφόρων του συνδυασμού ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ενώ μειώθηκε ή παρέμεινε σταθερός ο αριθμός των ψηφοφόρων του συνδυασμού ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ. (258 και 259 Καλλονής, 260 Καρδιανής, 263 Στενής, 265 Υστερνίων, 267 και 268 Πανόρμου, 269 Δύο Χωριών, 274 και 277 Τήνου και 279 Τριαντάρου)

3. Γαλάζια εκλογικά τμήματα.
Τα εκλογικά τμήματα όπου και οι δύο συνδυασμοί είχαν περισσότερες ψήφους από την Α' Κυριακή, με τον συνδυασμό ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ να καταγράφει μεγαλύτερη αύξηση από τον συνδυασμό ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ.Στο σημείο αυτό, για την εξέλιξη της μελέτης, έγινε μία απλοϊκή παραδοχή η οποία δίνει στα αποτελέσματα ένα περιθώριο λάθους το οποίο όμως θεωρούμε ότι είναι αρκετά μικρό. Υποθέτουμε ότι ανά εκλογικό τμήμα, οι μοναδικές μεταβολές στο τι επέλεξαν οι ψηφοφόροι την Β' Κυριακή είναι αυτές που φαίνονται σε αυτό το σχήμα ή ότι οι ψηφοφόροι των δυο πρώτων συνδυασμών που αποφάσισαν να αλλάξουν στρατόπεδο ήταν ισομοιρασμένοι.

Για κάθε εκλογικό κέντρο ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει, υπολογίστηκε το πλήθος των θετικών ψήφων (+), δηλαδή των ψήφων που αύξησαν το ποσοστό είτε ενός από τους δύο συνδυασμούς είτε των λευκών ή των άκυρων, καθώς και το πλήθος των αρνητικών ψήφων (-), δηλαδή των ψήφων που χάθηκαν είτε από κάποιο συνδυασμό είτε από τα λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια. Ο αριθμός μεταβολής των ψηφοφόρων προστέθηκε στις θετικές ψήφους αν ήταν αρνητικός (με την λογική ότι αυξήθηκε ο αριθμός αυτών που δεν πήγαν να ψηφίσουν) ή στις αρνητικές ψήφους αν ήταν θετικός (ο αριθμός όσων δεν πήγαν να ψηφίσουν μειώθηκε). Με τον τρόπο αυτόν σε κάθε εκλογικό τμήμα, το άθροισμα των αρνητικών ψήφων και των ψηφοφόρων των συνδυασμών ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ΚΟΙΝΟ ΤΗΝΙΩΝ ισούται με τον αριθμό των θετικών ψήφων.

Με απλές μαθηματικές πράξεις υπολογίστηκε το ποσοστό της “συνεισφοράς” των αρνητικών ψήφων (-) και των ψήφων των δύο νέων συνδυασμών στην θετική μεταβολή ψήφων (+). Με το ποσοστό αυτό υπολογίστηκε στην συνέχεια πόσο “συνεισέφεραν” σε απόλυτο αριθμό ψήφων, οι ψηφοφόροι των συνδυασμών ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ΚΟΙΝΟ ΤΗΝΙΩΝ στην μεταβολή των ψήφων των δύο πρώτων συνδυασμών.Οι δεκαδικοί αριθμοί που προήλθαν από τους υπολογισμούς στρογγυλοποιήθηκαν στην μονάδα, έτσι υπολογίστηκε πόσοι περίπου ψηφοφόροι των δύο νέων συνδυασμών ψήφισαν τους δύο πρώτους συνδυασμούς την Β' Κυριακή.Ακολουθούν τρία παραδείγματα, ένα για κάθε κατηγορία εκλογικού τμήματος.

Πορτοκαλί εκλογικό τμήμα – 255 Κάμπος

Στο εκλογικό τμήμα 255 του Κάμπου αυξήθηκε η δύναμη του συνδυασμού ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ κατά 23 ψήφους και τα λευκά ψηφοδέλτια κατά 1. Επίσης 2 άτομα λιγότερα πήγαν να ψηφίσουν την Β' Κυριακή. Σύνολο 26 θετικές ψήφοι (+), δηλαδή 26 άτομα ψήφισαν ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ ή λευκό ή δεν πήγαν να ψηφίσουν. Τα άτομα αυτά ήταν οι 22 ψηφοφόροι των συνδυασμών ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ΚΟΙΝΟ ΤΗΝΙΩΝ συν τα 4 άτομα που δεν ψήφισαν ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, δηλαδή οι αρνητικές ψήφοι (+).

Έτσι στην θετική μεταβολή των 26 ψήφων “συνεισέφεραν” οι αρνητικές ψήφοι κατά 15,38% και οι ψηφοφόροι των δύο νέων συνδυασμών κατά 84,62%. Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε ότι αναλόγως μοιράστηκαν και οι 23 ψήφοι επιπλέον του συνδυασμού ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ. Συνεπώς ένα ποσοστό 84,62% των νέων “πορτοκαλί” ψηφοφόρων προήλθαν από τους δύο νέους συνδυασμούς. Ο απόλυτος αριθμός ψηφοφόρων μετά την στρογγυλοποίηση υπολογίστηκε σε 19.

Μπλε εκλογικό τμήμα – 258 Καλλονή

Στο εκλογικό τμήμα 258 της Καλλονής, αυξήθηκε η δύναμη του συνδυασμού ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ κατά 1 ψήφο ενώ τα λευκά ψηφοδέλτια αυξήθηκαν κατά 2. Επίσης 19 λιγότερα άτομα πήγαν να ψηφίσουν την Β' Κυριακή. Σύνολο θετικών ψήφων 22. Αυτά τα 22 άτομα προήλθαν από τους 11 ψηφοφόρους του συνδυασμού ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ που δεν τον ψήφισαν στον δεύτερο γύρο (αρνητικέ ψήφοι) και από τους 11 ψηφοφόρους των δύο νέων συνδυασμών.

Έχουμε λοιπόν μια “συνεισφορά” 50% των αρνητικών ψήφων και μια “συνεισφορά” 50% των ψηφοφόρων των δύο νέων συνδυασμών, στο σύνολο των 22 θετικών ψήφων. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι μισοί από αυτούς που δεν πήγαν να ψηφίσουν, οι μισοί από αυτούς που ψήφισαν λευκό και οι μισοί από αυτούς που ψήφισαν ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ μόνο στον δεύτερο γύρο ήταν ψηφοφόροι που στον πρώτο γύρο ψήφισαν ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ή ΚΟΙΝΟ ΤΗΝΙΩΝ.

Έτσι, από τα 1 άτομα περισσότερα που ψήφισαν ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ την Β' Κυριακή το 0,5 και τελικά με την στρογγυλοποίηση η μία αυτή ψήφος προήλθε από ψηφοφόρο των δύο νέων συνδυασμών.

Γαλάζιο εκλογικό τμήμα – 261 Κτικάδος

Στο εκλογικό τμήμα 261 του Κτικάδου και οι δύο πρώτοι συνδυασμοί αύξησαν τα ποσοστά τους. Ο συνδυασμός ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ κατά 9 ψήφους και ο συνδυασμός ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ κατά 18 ψήφους. Επίσης αυξήθηκαν τα λευκά ψηφοδέλτια κατά 7. Τέλος 4 άτομα λιγότερα προσήλθαν στην κάλπη. Έχουμε λοιπόν ένα σύνολο θετικών ψήφων 38. Από την άλλη μεριά οι αρνητικές ψήφοι είναι μόνο 2, διότι βρέθηκαν στην κάλπη 2 άκυρα ψηφοδέλτια λιγότερα από ότι την Α' Κυριακή.

Υποθέτουμε λοιπόν ότι οι θετικές ψήφοι (38) προήλθαν κατά 5,263% από τα δύο άτομα που ψήφισαν άκυρο την Α' Κυριακή και κατά 94,74% από τους ψηφοφόρους των δύο νέων συνδυασμών. Με τα ίδια ποσοστά, αναλογικά, υπολογίζουμε ότι οι 9 νέοι ψηφοφόροι του συνδυασμού ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ και οι 17 από τους 18 νέους ψηφοφόρους του συνδυασμού ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, προήλθαν από εκείνους που ψήφισαν ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ή ΚΟΙΝΟ ΤΗΝΙΩΝ την Α' Κυριακή.

Συμπέρασμα

Μετά την στρογγυλοποίηση, τα αθροίσματα των ψηφοφόρων που μετακινήθηκαν από τους δύο νέους συνδυασμούς ήταν:


ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ: 108
ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ: 246
ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΟ / ΛΕΥΚΟ Η ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΝ: 212

Σε ένα σύνολο 566 ψηφοφόρων της Α' Κυριακής, αθροιστικά και των δύο νέων συνδυασμών έχουμε τα παρακάτω ποσοστά:


Share on Google Plus

0 Σχόλια: