Παιδεία


Οι αυτοδιοικητικές εκλογές μας βρίσκουν στην εποχή που το «Μνημόνιο» εφαρμόζεται και στην εκπαίδευση. Καταργεί και συγχωνεύει σχολεία, τμήματα και τομείς του Επαγγελματικού Λυκείου, συρρικνώνει το Γενικό Λύκειο, διώχνει τους μαθητές από το σχολείο (τράπεζα θεμάτων - εξετασιοκεντρικό σύστημα) και μετακινεί συνεχώς εκπαιδευτικούς με μόνο κριτήριο την εξοικονόμηση δαπανών.

Δημιουργεί σχολεία-στρατόπεδα συγκέντρωσης ανηλίκων που ευνοούν τη σχολική βία και το ρατσισμό.

Στοιβάζει τα παιδιά μας σε 30άρια τμήματα στη δευτεροβάθμια και 25άρια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε να μετατρέπεται ο μαθητής σε απρόσωπο αριθμό, χωρίς προσωπική επαφή με το δάσκαλο.

Είναι επιτακτική ανάγκη ο Δήμος να αντιστέκεται και να ενημερώνει τους πολίτες για τη συνεχή υποβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας και να διεκδικεί μαζί τους την αναβάθμισή της.

Θεωρούμε, λοιπόν, ότι η δημοτική αρχή έχει την δυνατότητα να κάνει τις παρακάτω ενέργειες, για να ενισχύσει την παιδεία σε τοπικό επίπεδο.

 • Δημιουργία Ένωσης γονέων Δήμου Τήνου.
 • Δημιουργία δικτύου με συνεργασία σχολείων κοινωνικών υπηρεσιών για στήριξη οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
 • Αναβάθμιση και ενίσχυση του ρόλου της δημοτικής επιτροπής παιδείας.
 • Διεκδίκηση και ανάδειξη θεμάτων που απασχολούν τη σχολική κοινότητα.
 • Προγράμματα για την αντιμετώπιση εκδηλώσεων βίας και εκφοβισμού, ρατσισμού και ξενοφοβικών αντιλήψεων.
 • Δημιουργία δικτύου με συνεργασία σχολείων.
 • Δράσεις συνεργασίας σχολείων και Δήμου με ανοικτό σχολείο στην κοινωνία.
 • Προώθηση δομών αλληλεγγύης, για ενισχυτική διδασκαλία.
 • Ουσιαστική λειτουργία Υπηρεσίας Ψυχολογικής και Κοινωνικής Στήριξης παιδιών και γονέων.
 • Ανάδειξη του ρόλου του εκπαιδευτικού ως συν-εργάτη και συν-διαμορφωτή σε κάθε εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο.
 • Προγράμματα για πρώτες βοήθειες, προληπτική ιατρική, οδοντιατρική μέριμνα, για διαμόρφωση συνθηκών ασφαλείας και παροχή ιατρικής φροντίδας και πρόληψης για μαθητές.
 • Αξιοποίηση των υπαρχουσών σύγχρονων βιβλιοθηκών του Γυμνασίου και του ΕΠΑ.Λ, οι οποίες υπολειτουργούν.
 • Δημιουργία αυτοδιαχειριζόμενων χώρων από τον Δήμο σε συνεργασία με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, όπου θα μπορούν τα παιδιά να περνούν δημιουργικά και ευχάριστα τον ελάχιστο, δυστυχώς, ελεύθερο χρόνο τους.
 • Δημόσιος απολογισμός της ΔΕΠ με ετήσια έκθεση, στον οποίο θα παρουσιάζονται και θα τίθενται σε δημόσιο διάλογο και στο Δημοτικό Συμβούλιο οι πολιτικές και οι αποφάσεις.
 • Σχεδιασμός για οριστική επίλυση των κτιριακών αναγκών των σχολείων και άλλων λειτουργικών προβλημάτων. Άμεση προτεραιότητα, η κάλυψη αναγκών των μαθητών και των εκπαιδευτικών για χώρους δράσεων και πολιτισμού  ή, τουλάχιστον, δυνατότητα πρόσβασης αυτών, σε υφιστάμενους χώρους.
 • Απόλυτη διαφάνεια σε κάθε οικονομική διαχείριση.
 • Αναβάθμιση της σχολής μαρμαροτεχνίας

Share on Google Plus

0 Σχόλια: