Πολιτιστική κληρονομιά


Είμαστε τυχεροί που οι πρόγονοι μας δημιούργησαν ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς και αξίας. Είναι βασικό οι πολίτες να ενημερωθούμε και να ευαισθητοποιηθούμε σχετικά με την αξία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του νησιού μας καθώς η Πολιτιστική μας Κληρονομιά μπορεί να συμβάλει στην ισόρροπη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού.
Προτάσεις μας για την προστασία και ανάδειξή του είναι:
  • Συνολική μελέτη χωροταξικού σχεδιασμού σε επίπεδο νησιού, αναθεώρηση εννοιών όπως «βιομηχανική ζώνη» και ορισμός κλίμακας αυτών.
  • Δημιουργία βάσης δεδομένων GIS η οποία θα είναι προσβάσιμη στο διαδίκτυο από τον κάθε πολίτη ή επαγγελματία και θα περιλαμβάνει σε layers (επίπεδα) τις ζώνες, όρους δόμησης, χρήσεις γης, μνημεία, οδικό δίκτυο, μονοπάτια, κ.α. σημεία ενδιαφέροντος και υλικό που θα συγκεντρωθεί από τα αρχεία του δήμου και άλλους φορείς.
  • Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και άλλων μοναδικών φυσικών ή πολιτιστικών στοιχείων του περιβάλλοντος του νησιού μας. Ανάδειξη Κάστρου Εξωμβούργου ως τον κύριο αρχαιολογικό χώρο του νησιού, απομάκρυνση κεραιών, προώθηση ανασκαφικών ερευνών εντός του ενετικού οικισμού, ανάδειξη της ιστορίας και της αρχιτεκτονικής αυτού, δημιουργία κέντρου πληροφόρησης στην Ιερά Καρδία ή σε άλλο χώρο. Δημιουργία γεωλογικού Πάρκου Βωλάξ και δημιουργία σχεδίου διαχείρισης που θα περιλαμβάνει δράσεις σε όλους τους περιβάλλοντες οικισμούς (Αγάπη, Φαλατάδο, Βωλάξ, Μυρσίνη). Επιδίωξη η συμμετοχή τοπικών κοινοτήτων.
  • Εξέταση των αναγκών κάθε παραδοσιακού οικισμού χωριστά (προσβάσεις, υποδομές, δικτύωση, ορισμός ξεκάθαρου ορίου του οικισμού)
  • Κίνητρα στους ιδιοκτήτες εντός παραδοσιακών οικισμών για διατήρηση χαρακτήρα κτιρίων (πχ. χαμηλότερα δημοτικά τέλη, επιδίωξη εκπτωτικών πακέτων από εταιρείες για ενδεδειγμένα υλικά, κ.α.)
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από το Δήμο προς τους πολίτες/ Συλλόγους κλπ για ενδεδειγμένες επεμβάσεις σε κτίρια ώστε να μην αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του οικισμού. Οργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων για πολίτες και επαγγελματίες.
  • Έλεγχος οικοδομικών αδειών ώστε να μην καταστρέφονται οι ημιονικές οδοί και κίνητρα για την ανάδειξή τους.
Share on Google Plus

0 Σχόλια: