Συζήτηση στην Καρδιανή - Κυριακή 4 Οκτώβρη 2015

Κυριακή 4 Οκτώβρη 2015ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση “Κοινό Τηνίων” βρέθηκε στην Καρδιανή το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2015 και συνομίλησε με τους κατοίκους στο καφενείο του χωριού. Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τα παρακάτω θέματα.

1. Κριτική για τον έναν χρόνο παρουσίας του Κοινού Τηνίων στο Δημοτικό Συμβούλιο

Ζητήθηκε μια πιο μαχητική στάση της δημοτικής μας συμβούλου μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο με περισσότερη επιμονή στα θέματα όπου εκφέρει γνώμη.

Επιπλέον ειπώθηκε ότι δεν δίνεται πάντα ο λόγος, σε όσους πολίτες βρίσκονται στην αίθουσα και ζητούν να καταθέσουν την δική τους άποψη για θέματα που γνωρίζουν. Αντίθετα το δικαίωμα λόγου δίνεται επιλεκτικά.

2. Συμμετοχή των πολιτών στα κοινά

Συζητήθηκε η ανάγκη συμμετοχής των πολιτών σε συνελεύσεις, στα τοπικά συμβούλια και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά ταυτόχρονα επισημάνθηκε και η δυσκολία επίτευξης αυτού του στόχου, ο οποίος αποτελεί βασική αρχή του Κοινού Τηνίων.

3. Προβλήματα με την αποκατάσταση του λατομείου

Ζητήθηκε από την κίνησή μας να στηρίξει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, την απόφαση της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο στην Καρδιανή, κατά της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την “αποκατάσταση” του νταμαριού. Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά. Επισημάνθηκαν οι ανακρίβειες που υπάρχουν στην μελέτη καθώς και οι ανησυχίες των κατοίκων.

4. Ανεπιτήρητα – αδέσποτα ζώα

Για άλλη μια φορά ήρθε στην κουβέντα το θέμα των ανεπιτήρητων ζώων και η άμεση ανάγκη επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος από τον Δήμο. Τα ζώα προκαλούν ζημιές ακόμη και στις αυλές των σπιτιών του χωριού.

5. Αποχέτευση

Το ζήτημα της αποχέτευσης του χωριού απασχόλησε επίσης τους κατοίκους. Η λύση της εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού συζητείται εδώ και καιρό στην Καρδιανή και αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη για την αντιμετώπιση του πρωτεύοντος αυτού προβλήματος. Επίσης αναφέρθηκε η παντελής έλλειψη δικτύου αποχέτευσης στον όρμο Γιαννάκη.

6. Ύδρευση

Υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης λόγω παλαιότητας. Πολλές φορές η ποιότητα του νερού που φτάνει στα σπίτια επηρεάζεται από την σκουριά των σωληνώσεων.


Share on Google Plus

0 Σχόλια: