Ανεπαρκής ενημέρωση για το πρόβλημα στην ύδρευση της Χώρας


2 Ιούνη 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τις 29 Μαΐου μέχρι σήμερα 2 Ιουνίου, οι κάτοικοι της χώρας της Τήνου έχουμε έρθει αντιμέτωποι με την πολυσυζητημένη πια οσμή του νερού στο δίκτυο ύδρευσης. Οι ερωτήσεις πέφτουν βροχή στα πηγαδάκια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι απαντήσεις ποικίλουν ανάλογα με το ποιος ρωτάει και ποιος απαντάει!

Η ανακοίνωση του Δήμου (30 Μαΐου) κρίνεται επιεικώς ανεπαρκής και επιστημονικά απαράδεκτη. Δεν ξεκαθαρίζει ποιο ήταν το πρόβλημα, δεν παρουσιάζει τι έγινε για να διορθωθεί και δεν εξηγεί πως είναι δυνατόν να αλλοιωθεί η γεύση του νερού χωρίς να παρουσιαστεί πρόβλημα στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά! Ένας μαθητής γυμνασίου πια μπορεί να γνωρίζει ότι για να αλλάξει η γεύση σε ένα υγρό προφανώς έχει αλλάξει και η σύστασή του δηλαδή η ποιότητά του.

Σύμφωνα με την οδηγία 98/83/ΕΚ του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το νερό προς ανθρώπινη κατανάλωση δηλαδή πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή τροφής, ή άλλες οικιακές χρήσεις (Άρθρο 2 παρ. 1) πρέπει να α) είναι απαλλαγμένο μικροοργανισμών και παρασίτων, και οποιωνδήποτε ουσιών, σε αριθμούς και συγκεντρώσεις, που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και β) πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος I μέρη Α και Β (Άρθρο 4 παρ. 1). Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε ουσία ή κάθε υλικό νέων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ή την διανομή του νερού και οι προσμείξεις που προέρχονται από αυτές τις ουσίες ή τα υλικά, δεν υποβαθμίζουν, άμεσα ή έμμεσα, την προστασία της ανθρώπινης υγείας. (Άρθρο 10). Στο δε παράρτημα Ι διευκρινίζεται ότι η οσμή, η γεύση και η θολότητα του νερού πρέπει να είναι αποδεκτές από τους καταναλωτές.

Επίσης σύμφωνα με την ίδια οδηγία, όταν υπάρχει κίνδυνος ότι το νερό δεν ανταποκρίνεται στις παραπάνω απαιτήσεις πρέπει να εξασφαλίζεται ότι είτε λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ώστε να μειωθεί ή να εξαλειφθεί ο κίνδυνος μη τήρησης των παραμετρικών τιμών, όπως η παροχή οδηγιών στους ιδιοκτήτες σχετικά με κάθε ενδεχόμενη επανορθωτική ενέργεια είτε λαμβάνονται άλλα μέτρα, όπως κατάλληλες τεχνικές επεξεργασίας, προκειμένου να μεταβληθεί η φύση ή οι ιδιότητες του νερού πριν από την διάθεσή του ώστε να μειωθεί ή να εξαλειφθεί ο κίνδυνος. Επιπλέον οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και να λαμβάνουν οδηγίες για ενδεχόμενες πρόσθετες επανορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να αναλάβουν. (Άρθρο 6 παρ. 3)

Τέλος, αναφέρεται ρητά ότι ανεξαρτήτως του αν έχει σημειωθεί ή όχι η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών, απαγορεύεται η παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης το οποίο αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, εξασφαλίζεται ότι περιορίζεται η χρήση του ή ότι αναλαμβάνονται οι όποιες απαιτούμενες ενέργειες για να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές, οι καταναλωτές ενημερώνονται αμέσως σχετικά και τους παρέχονται οι αναγκαίες οδηγίες (Άρθρο 8 παρ. 3). Η ενημέρωση μπορεί να παραληφθεί μόνον εφόσον οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι η μη τήρηση των παραμετρικών τιμών είναι άνευ σημασίας (Άρθρο 8 παρ. 7)

Ζητάμε επίσημα αναλυτικές εξηγήσεις από την πλευρά του Δήμου σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε. Ποιο ακριβώς ήταν το πρόβλημα; Πως προέκυψε; Τι έφταιξε; Πως αντιμετωπίστηκε; Έγινε χλωρίωση και αν ναι σε τι βαθμό; Είναι η χλωρίωση ο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος; Πότε μπορούμε να περιμένουμε επαναφορά στην φυσιολογική κατάσταση του νερού στο δίκτυο;

Ζητάμε επίσης να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα των αναλύσεων που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού όπως ισχυρίζεται η ανακοίνωση του Δήμου. Πότε έγιναν οι αναλύσεις αυτές και σε ποιο εργαστήριο;

Τέλος, ρωτάμε αν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην δημιουργηθεί στο μέλλον παρόμοιο πρόβλημα.

Ανακοινώσεις όπως αυτή που κινούνται σε ένα κλίμα καθησυχαστικό αντί να δίνουν εξηγήσεις και οδηγίες δεν ικανοποιούν τους πολίτες αλλά αντιθέτως τους βάζουν σε μεγαλύτερες υποψίες.

Share on Google Plus

0 Σχόλια: